Verejné vyhlásenie iniciatívy Veda pomáha – COVID-19 – Vianoce 2020

Vianoce sú tradične sviatkami pokoja a rodinnej pohody. Predchádza im však obdobie zhonu, cestovania, nakupovania a stretnutí. Tieto Vianoce sú, žiaľ, výnimočné, keďže sú vzhľadom na epidemickú, spoločenskú a politickú situáciu aj obrovskou príležitosťou na šírenie koronavírusu. Pre mnohé rodiny sa tak sviatky pokoja môžu zmeniť na obdobie obáv o svojich najbližších.

Ako vedci a odborníci zvažujeme, čo môžeme ako spoločnosť urobiť, aby sme znížili počet obetí a zároveň eliminovali ekonomické, sociálne a psychologické dopady opatrení. Medzi nimi sú aj deti, ktorých budúcnosť je ohrozená pre terajšiu nízku dostupnosť vzdelávania.

Na základe skúsenosti zo zahraničia a vedeckých informácií vidíme však iba jednu možnú cestu ako ďalej: prijatie prísnych opatrení obmedzujúcich mobilitu a kontakty spojených s efektívnym dobre cieleným testovaním. Čím skôr ich zavedieme, tým lepší výsledok prinesú.

Ak prísne opatrenia neprídu pred Vianocami, situácia u nás sa pravdepodobne ešte zhorší a nevyhneme sa im počas sviatkov. V tejto chvíli neexistuje už žiadne zázračné ani dobré riešenie, vyberáme si už len z kombinácie tých zlých.

Očakávame, že ak neprijmeme zásadné opatrenia, už počas decembra pribudne do nemocníc takmer 5000 nových pacientov s diagnózou COVID-19. V istom momente ich môže byť naraz aj viac ako 2000, čo je oveľa viac ako v súčasnosti, keď nemocnice bojujú s veľkým náporom. Navyše veľa z nich bude mať vážny priebeh choroby a mnohí ochoreniu podľahnú.

Vyzývame preto obyvateľov Slovenska, aby stretnutia a cestovanie tento rok obmedzili na úzky okruh rodiny a najbližších priateľov. Len tak zmiernime extrémny nápor na naše zdravotníctvo a zabránime zbytočným obetiam, ktorým sa môžeme vyhnúť až po príchode vakcín.

Každý z nás môže pomôcť, ak už pred sviatkami výrazne zníži svoju mobilitu a kontakty len na tých, ktorých stretáva denne. Čím viac sa obmedzíme teraz, tým menšiemu riziku vystavíme našich blízkych za vianočným stolom. Odporúčame vybaviť si predvianočné nákupy čo najskôr a aspoň 7 dní pred stretnutiami s blízkymi sa vyhýbať stretnutiam, ktoré nie sú úplne nevyhnutné. Buďme obozretní a vyhýbajme sa davom pri nákupe darčekov. Prehodnoťme tiež účasť na väčších silvestrovských oslavách v interiéri.

Pevne veríme, že vďaka nášmu správaniu a našim rozhodnutiam sa epidemická situácia po Novom roku zásadne zlepší. Všetci by sme predsa chceli, aby sa deti mohli vrátiť do škôl a aby sa mohli rozbehnúť mnohé ekonomické aktivity.

Môžeme to však dosiahnuť len spoločne, našou obozretnosťou a vzájomnou ohľaduplnosťou.

Apelujeme preto na celú spoločnosť, aby sme k zlepšeniu situácie prispeli v rámci svojich možností a kompetencii. Aby aspoň o rok boli Vianoce na Slovensku také, aké ich všetci chceme mať.

V Bratislave, 07.12.2020

Iniciatíva Veda pomáha – COVID-19

Zoznam signatárov verejného vyhlásenia

Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. – koordinátor iniciatívy Veda pomáha
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

MUDr.Jana Babjaková, PhD., MPH
MUDr. Mgr.art. Petra Bachratá, PhD.
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Mgr. Peter Baráth, PhD.
doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD.
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.
Mgr. Andrej Belák, PhD.
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Fedor Blaščák
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
Ing. Dávid Bořuta, MSc.
Ing. Ivan Bošňák
Mgr. Vladimír Boža, PhD.
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Mgr. Radovan Bránik
MUDr. Peter Breier
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
RNDr. Vladimír Burjan
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
doc.MVDr. Pavel Bystrický, PhD.
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.
Pavol Čekan, PhD
RNDr. Pavol Demeš, CSc.
PaedDr. Mgr. Renáta Diešková
Mgr. Martin Dovičák,PhD.
Peter Dupej, MSci
MUDr. Peter Fabian
Mgr. Brian Fabo, MA PhD.
Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
Jan Fidrmuc
MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.
Miroslav Gašpárek, MEng, ACGI
Mgr. Ján Gašper
Mgr. Jakub Goda, MA
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
doc. Ing. Fedor Gömöry DrSc.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD
doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
Mgr. Peter Jacko, Ph.D.
Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. Galina Jasečková, Csc.
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD
prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
MUDr. Marian Kollár
Miroslav Kollar
MVDr. Juraj Kopáček DrSc
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Samuel Kováčik
Prof. MUDr Vladimír Krčméry, DrSc.
MUDr. Martin Kršák, M.Sc.
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH
Ing. Peter Lednický
Prof. Phdr. Soña Makulová, PhD.,
RNDr. Jozef Marcin, PhD.
Ing Gregor Mareš
Ing. Anton Marcinčin, PhD
Mgr. Alena Martonová
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
PD Matúš Medo, PhD.
Prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Ing. Ivan Mikloš
Dr. Ing. Robert Mistrik
Matej Mišík, MSc.
Ing. Igor Mračka, PhD.
PhDr. et Mgr. Peter Mulík, PhD.
Mgr. Michal Mušák, CFA
Mgr. Alexander Mušinka, Ph. D.
Mgr. Daniel Nagaj, PhD.
Doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD, FESO
Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Ľudovít Ódor
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH
PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
Mgr. Juraj Petrovič
Doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD.
Prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.
Mgr. Lukáš Poláček
prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
PhDr. Saskia Repčíková
Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
PhDr. Stanislava Segečová
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD
Martin Smatana, MSc
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Mgr. Jana Szolgayová, Phd.
Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD.
Prof. RNDr. Peter Sykora, PhD.
Ing. Peter Škodný
Lucia Štasselová, Ing.Arch.
Mag. Ján Šteňo
Ing. Michal Štofko, PhD.
Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.
Mgr. Martin Šuster, PhD
Jakub Tillinger
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
MUDr. Kristína Visolajská
MUDr. Peter Visolajský
Mgr. Miroslav Wlachovský
RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Mgr. Zuzana Zimenová
JUDr. Peter Zmeko
PaedDr. Ján Žabka
Bc. Jakub Pales
Ing. Igor Haľama
Vladimír Hvizdák
Rudolf Kostka
Julia Véberová
Ing. Eva Ťažká
Ing. Matej Mihalech
L Veselovska
RNDr. Eva Popreňáková, PhD. – Clinical Trial Manager
MUDr. Jozef Ficik
Štefan Hofer
Zuzana Zrak
Milan Masarovič
MUDr. Eva Gondová
Ing. Tomáš MIkluščak PhD.
Martin Karabinoš
Ing. Zuzana Zelena
Ing.Tatiana Buzinkaiová, PhD.
Peter pitko
PaedDr. Tatiana Belenčíková
Ing. Karol Šandal
MUDr. Kulkovský Milan
Daniela Zemanovičová
Ing. Terézia Mareková
Ján Štěpánek
PaedDr. Zuzana Zvirinska
Dr. Alojz Gomola
PhDr. Daniela Bačíková
Michal Pullmann
Petra Danielová
RNDr. Mária Knapková, PhD.
MUDr. Daniel Dyttert, PhD.
Zuzana Borisová, Mgr
Bc. Eva Otrubčáková
Mgr. Sona Pochybova
PhDr. Ester Mateášiková
Mgr. Štefan Mihálik
Ing. Miloš Paciga
Ing. Ľuboš Belanec
Mgr. Robert Burgan PhD.
Ing. Viera Lokšenincová
Lukáš Ďurfina
Mgr. Lucia Mizerová
Mgr. Oto Kóňa
Ing. Lukáš Laurinec
Zuzana Toftte Steffanova
Mgr. Martin Valentíny
Eva Uričová
MUDr. Lucia Vaszilyová, PhD.
Mgr. Pavol Markovič, PhD.
Monika Šimová
Mgr. Peter Sviček
Róbert Schmidt
RNDr. Eva Krčahová
Ing. Julius Panik
Ing. Pavel Požoni
Ing Alena Rusova MBA
Mgr. Ján Bunčák
RÓBERT MIHULEC
Mgr. Aneta Kaščáková
Mgr. Anita Geletová
Ing. František Martinák
Mgr. Michal Kováč, PhD.
Gabina Weissova
Ing. Jaroslav Kvaska
Beata Ballaschová
Richard Pienčak
Ing Ľubomír Michniewicz
Martin Vysokai
Mgr. Ivana Šikutová
Marcela Huculová Čechová
Mgr. Július Benko
Katarína Marušiaková
Ing. Miroslav Oberfrancz
PhDr. Jozef Tinka, PhD.
Stanislav Pavlík
Mgr. Michal Habaj, PhD.
MUDr. Alica Pleskova
JUDr. Matej Beňa
Ing. Matúš Horváth
Mgr Lucia Chalasova
MUDr. Bergendiová Katarína, PHD
Mgr. Ladislav Michálek
MUDr.Tabačáková Katarína
Mgr. Ladislav Dolinka
Mário Zeman
Mgr. Ján Jurčík
Mgr. Darina Molnárová
Mgr.art Jozef Kurinec
Ing. Pavol Jánoška
Ing. Mária Veselá
Mgr. Lenka Mazal Šinková, MBA
Jarmila Botev
Ing.Ľubomír Orlický
Mgr. Katarína Šefčíková
RNDr. Nikoleta Deáková, PhD.
Mgr. Jaroslav Reichel, PhD.
Mgr. Katarína Dujčíková
Mgr. Arthur Kele
Juraj Marušiak, PhD.
Mgr. Janka Bartková
MUDr. Daniela Gavaľová, PhD.
Ing. Barbara Pavličková
Viera Turayova
Ivana Mokranova
Ing. Miroslav Janto
Ing. Martin Karas
Ing. Katarína Ilčíková
Mgr Miroslav Antol
Mgr. Patrícia Kaplánová, Ph.D.
Katarína Trešťanská
Peter Albičuk
Richard Straka
Ing. Jaroslav Volf
Mária Šarišská
Mgr. Mária Božová
Mgr. Zdenka Študencova
Ing.arch. Miroslav Novotný
Mária Molnárová
Ing. Marta Smutková
Ing. Tomas Petrovic
Ing. arch. Peter Rudinsky
Ing. Miloslav Frankovský
PaedDr. Eva Urbaneková
Luboslava Bieliková, Mgr.
MUDr. Daniela Geljenova, MPH
Ing Jozef Mikolaj
Ing. Simona Hrnčíriková
Ing. Marta Matiová
MUDr.Romana Richterová,PhD.
MUDr. Lucia Šedíková
Ing. Dagmar Juríková
Mgr. Erika Slobodová
Mgr. Martina Harčarufková
Mgr. Daniela Klučková, PhD.
Bc. Silvia Lehutová
Elena Stieranková
Mgr. Zlatica Murrayová
Ing. Zdeno Lehuta
Ing. Ľubomír Kyselica
Mgr. Barbora Ottingerova
MVDr. Ján Pancák
Mgr. Ján Košč
Anton Krausko
Veronika Bobkovičová
Ing.Peter Maloch
Ing.Danica Malochová
PaedDr. Jozef Sobota
Peter Konček
Denisa Krizanova
Ing. Mária Kolmanová
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
Ing.Elena Dolinská
Ing. Bea Stankovičová
Daniela Kretova, Mgr
MUDr. Jana Žitňanská
Ing. Ľubica Gregorová
RNDr. Eva Capková, PhD.
Pavol Decky
Jaroslav Čačala
Michal Jarabek
Mgr. Andrea Vreštiaková
Katarína Dubíková, Ing.
Ing. Darina Petrášová
Mgr. Andrea Ulahelova
Maria Tinova, ClinPsyD.
RNDr. Dana Jančinová
Ing. Ľubomír Kmotorka
RNDr. Ľudmila Čižmárová
Lenka Miller
Mgr. Monika Aghova
MSc. Roman Fehérvári
Natália Závodská
Marek Seneši
Slavomír Čerevka Ing.
MarianaNagyova
Martin Smyk
Marcela Legendyová
Michal Polák, PhD
Bc. Marcela Chudíková
Michal Holienka
Mgr. Bibiána Guldanová
Ing. Dávid Proksa, PhD.
Ing. Martina Kulíšková
MUDr.Emese Dobošová
MUDr. Lokšová Klára
Marta Vreštiaková
Dušan Deák
Bc. Miloslava Podmajerská
Lucia Špaňárová
Elena Považanová
Zuzana Kozakova
MUDr.Viktória Tallová
Maja Vargová
Matej Derzsi
Mgr. Jana Laláková PhD.
MUDr.Svetlana Žúrková
Dominika Poláková
Beáta Jagušáková
Bc. Vanda Takácsová
MUDr.Eva Michalková
Gabriela Sielniková
Mgr. Boris Sloboda, PhD.
Sandra Bel
Vladimír Benko
Mgr. Ľudmila Borková
Mgr. Michal Jurčo
Štefan Lokša
Ing. Pavel Borko
MUDr.Veronika Kurilová
Marián GECI Ing.
Ing. Bc. Adam Suchon Msc
Alino Haviar
Mgr. Dušan Kavický
Ing. Ján Hudák
Bc. Miroslav Necpál
PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
Ing. Ondrej Panyi
Ing. Danica Riganova
Viktor Zelený
Ing.Juraj Srnka
Jan Danko
Marián Pecha
PharmDr. Tereza Goliaš, PhD.
RNDr. Martin Mocik
MUDr. Katarína Chamutyová, MPH
Anna Vraštiaková
ZUZANA TRUBACOVA
Elena Valovicova
MUDr. Katarina Mokáňová Gladišová
Alžbeta Surinova, Mgr
Mgr. Milan Rendoš
Mgr. Martin Sabo
Miro Lago
Lubos Golsky
Ján Šimko
Ing. Zuzana Kazdová
Ivana Hutňanová
Ing. Michal Žarnay, PhD.
RNDr. Ján Piroščák
Ing. Magda Styková
Peter Duda
Zuzana Gregorová
Ing. Ivo Kumičák
Mudr. Milada Dragúnová
Pavla Gatialová, Ing.
Mgr. Svetluša Surová, PhD.
Mudr. Juraj Dragún
Mgr. Dagmar Dobiasova, PhD.
Júlia Jamrichová
Juraj Bôžik
JUDr. Václav Jaroščiak
Ing. Ján Šalamon, PhD.
Slavomira Sindelarova
Aneta Marko
Ing.Tatiana Hamšíková
Rastislav Moskal
Michal Šrank
Ing. Martin Navrátil
Michaela Kovářová
MUDr. Jozef Bajza
Mgr. Dominik Fabian, PhD.
Ing. Emília Reguliová
Walter Scherfel, Ing.
Mgr. Jana Klaudíniová
Mgr. Daniela Bartošová
Ing. Peter Šuranský
RNDr. Jana Ziburová, PhD.
Ing. Miroslav Nemrhal
Martin Žarnay
MUDr. Michal Petras
Lubica Zarska Bebjakova
Ing. Katarína Taragelová
Ing. Radovan Vojtek
Mgr. Zuzana Vojteková
Ing. Gabriela Molnarova
MVDr. Jaromír TETŘEV
Ivica Dojcarova
Miro Gazdura
Mgr. Miriam Juráková
Ing. Pavol Bezák, PhD.
Daniel Rihák
PhDr. Ivica Forrová
Mgr. Jana Shepperd M.A.
MUDr. Slavomíra Šišková
Ivana Michalikova
Ing. Michal Dibala, PhD.
MUDr. Jakub Šulgan
Mgr.Potocka Eniko
Beata Kollárová
Ing.Jana Krommelová
Ing. Mária Sedláková
Stanislav Sumera
Erika Seková
Stanislav Piesecky
Beata Kollárová
Mgr. Martina Grmanová
RNDr. Ivana Valachová, PhD.
Mgr. Jozef Žurbej
MUDr.Danica Fačkovcová, PhD
Ing. Branislav Štefanatný
MUDr. Jana Lipiaková
JUDr. Martina Mészáros Bariaková
MUDr. Andrea Michalková
Mgr. Martin Horvath, MBA
MUDr. Miroslava Kyselá
Ing. Jaroslav Malo
Mgr. Peter Vančo
Beňová Marína
Stanislav Fehér
Jarmila Bachoríková
Ing. Peter Illés
Peter Handzuš
Marianna Hladová
Dr. Petra Burdejova
MUDr. Marián Sedlák
Ivan Trpcevski
Mgr. Hana Dibalová, PhD.
Ing.Mgr. Ladislav Mihalcik, PhD.
MUDr. Eva Ralausová
MUDr. Bronislava Čermanová
Alzbeta Valkova
Ing. Rastislav Antal
Mgr. Silvia Skusilová
Milos Gregorka
JUDr. Stanislava Majerová
Ing. Roman Mackovič
Barbora Brngálová
MUDr. Andrea Banská
MUDr. Kamila Mindeková
Marta Túryová
MUDr. Liliana Podhorská, MPH
Ing. Alexander Kacinec
Ing. Ján Podhorský
Miloslav Ďuroška
PaedDr. Stašková Beáta
Filip Faglic
Ing. Tomáš Masaryk
prof. Viera Bačová
Mariana Handzusova
Matej Michlík
MUDr. Jana Priputníková
Mgr. Bronislava Porubská
Mgr. Anna Švaralová
Ing. Stanislav Kušnír
Zuzana Adamova
MUDr. Pavol Janega, PhD.
RNDr. Miriam Porubská
MUDr. Sabina Kakascik Spalova
Prokop Teper
MUDr Anita Remeňová
judr. peter olajos
Eva Juskaničová, MUDr.
Milota Dubovská
Ing.Emilia Dzurnakova
Stanislav Čársky MUDr.
Sawkat Choudhury MUDr.
MUDr. Monika Laššánová, PhD.
Barbora Maděřič
MUDr.Čárska Alena
jolana halaszova
Miro Ertel
Ing. Silvia Krajčírovičová
MUDr. Juraj Kacian
viera remenová
MUDr. Ján Porubčan
Juraj Pavlovič
MUDr. Ľubomír Melicherčík
Viktor Bachraty
Anna Feketik Mullerova
MUDr.Rastislav Šramatý
Ing. Milan Klein
Doc. Erik Láštic, PhD.
Katarína Kvassayová MUDr
MUDr. Michal Kršák
RNDr. Hana Kundrakova
Mgr. Martin Keltoš
Ing. Anna Kollárová
Jaroslava Bojkovská
Mudr.Petra Kazimírová
Andrej Ondrejovič
Ing. Jozef oprendek
MUDr. Stanislava Klobucká, PhD.
Andrej Nosko, PhD
RNDr. Katarina Mareckova
Tóbert Korístek
Ing. Marian Balážia
Ing. Milan Husar, PhD.
Dipl.-Ing. Zuzana Kerrigan
MUDr. Adriana Jenčíková
Dominik Mecko
MUDr. Mgr. Petra Vachnová
Mgr. Pavol Trúsik
PhDr. Radoslav Milčo
Ing. Vladimír Zeman
Alexandra Fricova
Nataša Vajayová
Svetlana Waradzinová
Mgr.Miroslav Karas
MUDr.Ľubica Čápová
Ing.Dana Spišáková
MUDr Ehsanová Monika
Ing.Zdena Novakova
Mgr.Peter Dobrovolský
Mgr. Ľuboš Klimek
Stanislav Matějka
Branislav Rakovsky
Mgr. Božka Klimek
Miroslava Kovarova
Ing. Gabriela Glombova
Ing. Martin Žolna
MUDr. Branislav Ivan
Mgr. Peter Zelina, Ph.D.
Ing. Ľubomír Čelár, PhD.
MUDr. Denisa Brozmannová
Mgr. Andrej Vilim
Vladimír Cipár
Tatiana Šoltesová
Mgr. Ing. Boris Ivanič
MUDr. Maria Dusenka, MBA
Ing. Ivana Senderakova, CFA, FRM
Ladislav Kucko
Mudr Bystriansky Marián
Dr. Michal Májek
Ing. Branislav Vilmon
Ľuboslav Gabal
Rastislav Kokoška
Ing. Michal Jurkovic, PhD
Miloslav Majerčák
Ing. Soňa Puchelová
Petra Pavelekova
Ladislav Graus Mgr.
Ing. Peter Halak
MUDr. Juraj Frankovský
MVDr. Barbora Pavlíková
Mgr. Michal Kreps, PhD
Radomír Šedivý
Ing. MEDEA. Ján Štuhl
Patricia Mihalikova MUDr.
Ludmila Kašíková
Viera Civáňová
Karel Hudec MVDr.
Lucia Bahelková
doc.RNDr. Vladislav Rosa, CSC.
Ing. Branislav Zachar
Ing. Jozef Sládek
Ing. Jana Šošovicčková, PhD.
Mgr. Jakub Soldán
MUDr. Alžbeta Balíková, CSc.
Ing. Jakub Jagersky
Mgr. Radoslav Frankovič
Antónia Kopernická
Klara Cincarova
Mgr. Tomáš Barborík
Mgr. Jordanka Homolová
MUDr. Karolína Bašová
mgr. michal klempa
Ing.JUDr. Alexander Kaduc
JUDr. Lenka Bodnarova
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
Ing. Eva Horváthová
Ing. Filip Rebenda
MUDr Veronika Žilinčárová
Ing. Miriam Lachkovičová
Roman Bodon
Ing. Norbert Halász
Ing. Miroslav Fekiač
Ing. Jozef Zajko
Ing. Stefan Basista
Ján Odzgan
Peter Minarovič
Ľubomir Augustinský
Mgr. Erika Hatalová
MUDr.Libuša Raffajová
Jaroslav Mudrik
Kamil Šaško
Milan Jánošík
Viktória Veverkova
Ing. Peter Hošala
Ing.Eva Proksová
RNDr. Jaroslav Stankovič
MUDr. Maria Gvozdjakova, MPH
PhDr. Eva Larišová, MBA
Dr. Eva Hrdličková
Peter Paška, primator mesta Galanta
Ing.Viliam Augustín
Dr. Eva Hrdličková
Ing. Štefan Sipos
Ing. Elena Tomovčíková
PharmDr.Jana Selecká
Jozef Cicák
MUDr. Zuzana Hupková
Ing. Ján Gula
Zuzana Roncova
MDDr. Peter Laluch
RNDr. Žofia Schewczuková
Ing. Igor Kopáčik
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
Mgr. Arch. Aurel Fabri
Jarmila Gurska
Ing. arch. Jakub Lenart
Jozef Cicák
Ing. Ján Suško
Mgr. Soňa Velecká
MUDr. Katarína Varechová
Ing. Gabriela Masaryková
Anna Nývltová
Ing. Anna Kotaskova, PhD.
Mgr. Daniela Borská
Bianka Bartoskova
Mgr. Anna Weidlerová
Mgr. Michaela Juríková
Martin Špánik
Anna Drozdiakova
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
PhDr. Ján Golian, CSc.
Mgr. Marta Golianová
Mgr. Ivana Turzáková
Petr Zajíček
RNDr. Peter Mach
Peter Neuwirth
Jan Korecky
RNDr. Jozef Plachý, PhD.
MUDr. Alena Milčová
Mgr.art. Dorota Kenderová, ArtD.
Tomáš Polakovič
Ing. Dorota Olexova
Daniel Franko
Alena Loksova
Gabriela Špaková Ing.
Maria Hroncova
Doc. RNDr. Vladimír Ilkovič,CSc.
Libor Hornych
RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
Mgr. Alexandra Šišiaková
Mgr. Ján Výbošťok, PhD.
Ing.Jerzy Frajberg.CSc
Július Gyerpál
PhDr. Tana Vesela
Mgr. Katarína Krajčová
PhDr. Adriana Kubicová
Ing .Ondrej Matej
MUDr. Alžbeta Boskovičová Blahová
Ľubica Hrčková
Ing. Juraj Dučák
Mgr. art. Dušan Poliščák
Jana Ozimáková
Ing. Mária Kaducová
Mikuláš Sliacky
Mgr. Martina Repčáková
Bc. Tomas Žigo
Ing. Ľubor Maťátko
Mária Sarkerová ,mgr.
Miroslav Pecha
Lucia Psotová
Patrik Caklos, MSc.
Ing. Pavol Pjatak
MUDr. Jana Bindzárová
Ing. Jozef Fehér
RNDr. Mária Králová
Emilia Hornakova
Katarina Štrbová Bieliková
Ing.arch.Marian Kuruc
MUDr. Magdaléna Drličková
Mgr. Marian Fukna
Richard Bodnár
Ing. Ľudmila Magyariová
MUDr. Branislav Remiš
Jozef Bernát
Ing. Martin Brandt, PhD.
Ing. Marta Nowaková, CSc.
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
MUDr.J.Janík, PhD.
Eva Polakovičová
Ing. Milan Sedláček
Jozef Obona
Štefan Varga
Eva Šišková
Mgr. Karin Bartošková
Mgr.Art.Miloslav Luther, režisér
Mgr. art. Viera Zubalová
Milica Svobodová
PharmDr.Jana Ulíková
Boris Rudolf
Luboš Dvoráček
RNDr. Darina Purdeková
Helena Kováčová
Mudr.Vladimíra Mydlova
RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
Mgr. Janka Dorčíková
Jaroslav Roško
Peter Vozár
Hana Tvrdoňová
MUDr. Zuzana Bukovinská
Peter Kučera
Mgr. Lucia Tulová
Ing. Radka Vavrová
Elisa Born
Michal Turek
Viera Remová
Jana Tureková
Ing.Helena Vicenova
MUDr. Jana Ondrušeková
Ing. Michal Gregor
Helena Judr
Miriam Rajčanová, Ing.
Prof.RNDr.Ivan Bajla, PhD.
Andrea Balážová
Stan Fajta
Luboš Rajcigel
Matilda Zahnová,Mgr.
RNDr. Daniela Sedláčková
Ing. Katarina Nesciverova
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Ing. Rastislav Komorovský
Mgr. Barbora Bodorová
Mgr. Lucia Antolová
Roman Brna
Mária Jesenská
Zuzana Zimova
Ing. Eva Kralcakova
Katarína Plavcová
Vladimír Labaš
Róbert Kopčík
Ing Sonia Belviso Lucero
Jana Čokinová
Mgr. Slavka Kóňová
Ing. Jozef Skuben
Mgr. Natália Kristián
PhDr.Jolana Kusá
Mgr. Ľudmila Hudáková
Mgr. Natália Machalová
Elena Serdahelyová
MUDr. Kamil Lorinc
Mgr. Daniela Hudecová
Ladislav Húšťava
Pavel Peknik
Ing. Peter Červenka
Andrea.Belánska
Mgr. Zdenko Kucharik
PhDr. Jitka Grúňová
Monika Liptáková
Karol Kišš
Jozef Šamo
Alena Hankusová
Janka Šúleková
Eva Jarošová
Mgr. Zuzana Kolačanová
Ľudovít Vaniher
Mgr .Jana Čahojová
Alena Karovičová
Miroslav Hencz
Lehocký Marek
PhDr. Marcela Snopeková
Mgr. Erika Križanova
Milan Staroň
Darina Valášková
Ing. Tomáš Fülöp
Zuzana Kučerová
Ing Danica Galvánková
Ing. Bruno Gaži
MUDr. Katarína Gáfriková
Pavol Zlacký
Martin Ružinský
Mgr. Ján Jančár
RNDr. Štefan Gutten
Ing. Martina Regásková, PhD.
Alžbeta Kyselová
Mgr. Tatiana Lamlova
Ing. Zuzana Szabová
Miroslava Vysnanova
Bc. Ľubomír Šperka
PhDr. Dáša Zvončeková
Milena Fejerova
MUDr. Jozef Fatrsík
Mudr. Fatrsik Jozef
Alena Gregušová (Mgr)
Juraj Nemec, Ing.
Eva Černeková
Ing. Květoslav Šindler
Alena Martinicka Ing.
Ing. Martinicky Jaroslav
Norbert Sommer
Mgr. Henrieta Teremová
Ing. Alica Podolová
Mgr. Eva Kukumbergová
Ing. Radovan Baláž
MUDr. Vladimír Vojtuš
Ing. Ivana Zemanová
MUDr. Andrea Šeborová
Jana Bukrotinova
Hana Surová
Mgr. Mária Švecová
Ing. Egon Guttmann
Branislav Slezak
Ing. Jozef Bednárik
Jozef Šimonek
Edita Blahová
JUDr.Vladimír Kukliš
Slavomira Krajcova
Mgr. Mária Kodayová
Martin Sedláček
Elena Gašperanová
doc.PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Martin Huba
Vlado Pisár
Mgr. Štefan Papeš
Ing. Beata Suchá
Vladimír Molnár
Tatiana Svrckova
Daniela Jancová
Ivana Kompasová
Jozef Polomský
Tomáš Plaszky
JUDr. Jan Hučko
Mgr. Tatiana Kostilnikova
MUDr. Eva Godollova
Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Milada Lidová
Mgr. Milan Barlog
MUDr. Martina Plameňová
Viera Baričiaková
Ing. Ľudmila Vícenová
Mudr. Jana Kuchárová
Bc. Jozefína Vasiľová
Michal Hajduch
Katarína Horváthová
Ing. Dušan Plichta
Miroslava Furstenzellerova
Beáta Slobodová
Jana Andelová
Mgr.Gabriel Fekete
Zuzana Pfeifer Skurkova
Mgr. Gabriela Galvánková
Mgr. Art Oľga Duhanová
Melita Gajdúšková
Milada Ládiová
Zuzana Kováriková
Ing. Ján Gabaš
Mgr. Eva Rosenberger, DiS., art.
MUDr. Katarína Chamutyová, MPH
Gabriela Troskóová, Mgr. Ing.
Mgr. Róbert Zsembera
Mgr. Jaroslava Fedorková
Ing. arch. Ingrid Krajčovičová
Ing.arch. Bohuslav Kraus
Mgr.Katarina Mičova
Iveta Uhliariková
Mgr. Maria Andrasiová, PhD.
Tatiana Laskovičová, Mgr
Mgr. Juliana Berová
RNDr. Tomáš Jurík, PhD.
Petra Doležová
PhDr. Jana Gottierová
Mária Drabiková
Palko Matia
MVDr. Dušan Harbáč
Ing. Miriam Kovalcikova
Ing.Milan Holoubek
Lucie Cesarová
Ing.Soňa Šulková
Eniko Papankova
Mgr Ivana Novotná
Mgr. Zuzana Kovačičová
MUDr. Bartová Michaela
Eva Muchová
JUDr. Zuzana Pribulová
Michal Halag
Paulina Bohmerova
MDDr. Peter Czakó
Maria Wild
Mgr. Eva Horníková
Mária Vyslocká