Členovia iniciatívy Veda pomáha

Spoznajte členov iniciatívy, ktorí pre Vás vypracovali naše Desatoro

Pavol Čekan, PhD. – biochemik

Slovenský vedec pôvodom z Prešova, študoval na Islande za proteínového biochemika a chemika nukleových kyselín. Niekoľko rokov pôsobil ako výskumník na prestížnej Rockefellerovej univerzite v New Yorku v tíme profesora Thomasa Tuschla, neskôr robil výskum v Národnom Rakovinovom Inštitúte vo Washingtone. Je spoluautorom diagnostickej technológie tzv. multiplexingu, ktorá bola validovaná a odpublikovaná v roku 2013 v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov sveta – The Journal of Clinical Investigation. Pavol Čekan je milovníkom slovenského folklóru, hrá na husliach a spieva. Je ženatý, má troch synov.

Doc. MUDr. Alexanda Bražinová, Phd., MPH – epidemiologička

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. je epidemiologička a vysokoškolská pedagogička, pôsobí na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala všeobecné lekárstvo na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde zároveň získala docentúru v odbore Hygiena, epidemiológia a preventívne lekárstvo. Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií. Špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – epidemiológiu, ochranu a podporu zdravia. Od roku 2002 sa tiež zaujíma o výskum duševných chorôb, ktorému sa naplno začala venovať na post-doc stáži na University of California in Berkeley v USA.

RNDr. Boris Klempa, DrSc. – virológ

Boris Klempa (1976)
Je virológ. Vedie Oddelenie ekológie vírusov na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Je priekopníkom hľadania nových hantavírusov v netradičných hostiteľoch, akými sú hmyzožravce alebo netopiere. Venuje sa aj iným vírusom, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka, vrátane kliešťovej encefalitídy. Je zodpovedný za slovenskú časť Európskeho vírusového archívu podporovaného Európskou úniou. Tohto roku bol finalistom Eset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy.

MUDr. Kristína Visolajská – detská lekárka

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave so stážami v Rikshospitalet, Oslo a v Taliansku. Má atestáciu z pediatrie. Venuje sa popularizácii medicíny, demografii a sprievodným javom. Je vydatá a má päť detí. Momentálne pracuje na Ministerstve zdravotníctva ako poradkyňa štátneho tajomníka pre vzdelávanie lekárov.

Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Richard Kollár (46)

Je aplikovaný matematik. Pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti pôsobil aj na amerických univerzitách v Marylande, Michigane a Minnesote. Zaoberá sa matematickým modelovaním biologických, chemických a fyzikálnych procesov a ich matematickou analýzou. Je hovorcom iniciatívy slovenských vedcov a odborníkov Veda pomáha – Covid-19.

Prof.Ing. Mária Bieliková, PhD.

Profesorka Mária Bieliková, v súčasnosti riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, držiteľka titulu Osobnosť vedy a techniky 2010 a IT Osobnosť roka 2016. Založila a viedla Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie. V roku 2019 bola jednou so zakladateľov slovak.AI. Bola členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, je členkou expertnej skupiny Európskej komisie pre umelú inteligenciu, členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov, redakčnej rady viacerých prestížnych vedeckých časopisov.

MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektologička

Alena Koščálová

Primárka pre dospelých na bratislavskej klinike infektológie na Kramároch. Vyštudovala medicínu. Po skončení štúdia šla na stáž do Paríža, kde kontaktovala organizáciu Lekári bez hraníc a prakticky hneď vycestovala na svoju prvú misiu do Východného Timoru. Neskôr pracovala v Tanzánii, Burkina Faso, Benine, a Kongu.

Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. – lekár

Peter Sabaka (1984)

Vyštudoval Lekársku fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má špecializácie vnútorné lekárstvo a infektológia. Pracuje na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH – patofyziológ

MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH, sa narodil v roku 1979 v Krupine. Vyštudoval medicínu a molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po študijnom pobyte v Göttingene (Nemecko) absolvoval postgraduálne štúdium na UK a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá využitím génovej terapie na ovplyvnenie zápalu, oxidačného stresu a tvorby nových ciev. V rámci doktorandskej práce popísal novú štatistickú metódu ANORVA a objavil mesačný hormonálny cyklus u mužov.

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – virologička

Silvia Pastoreková vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, titul RNDr. získala na katedre mikrobiológie a virológie (1985). Postgraduálne štúdium absolvovala v rokoch 1988 – 1992 pod vedením RNDr. Jana Závadu, DrSc., titul CSc. obhájila vo Virologickom ústave SAV. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) v odbore onkológia dosiahla v Ústave experimentálnej onkológie SAV (2003). Od roku 1985 pracuje vo Virologickom ústave SAV, od roku 2003 ako vedúca vedecká pracovníčka oddelenia molekulárnej medicíny. V tomto roku jej prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy.

Ste z vedeckej komunity? Pridajte sa k nám!