Martin Šuster: „Priepustku na slobodu“ by som zrušil, povinne testujme len školy a fabriky

Ekonóm a analytik Martin Šuster hovorí o vývoji pandémie koronavírusu na Slovensku. Jeho pohľad je mierne optimistický, ale zároveň upozorňuje, že vývoj závisí od prijatia ďalších opatrení, ktoré vedci navrhli vláde a zatiaľ z nich bola realizovaná približne len jedna polovica.

„Zlepšovanie je postupné a zatiaľ relatívne malé. Pokiaľ neurobíme ráznejšie opatrenia, tak zlepšovanie – ktoré tiež očakávam – bude veľmi postupné. Tak ako sa situácia pomaly zhoršovala od decembra, každý deň sme pomaly rástli a stále sa to zhoršovalo, tak teraz sme asi už týždeň v situácii, že sa to zlepšuje, a je nádej, že sa to bude zlepšovať aj ďalej. Ale tiež len pomaly.“

Celý článok/video/podcast nájdete tu:

https://www.postoj.sk/74113/pandemicka-situacia-sa-zlepsuje-ale-velmi-pomaly