Otvorený list predsedovi vlády SR (12.04.2021)

Vedci
Vedci

Eduard Heger
Predseda Vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
811 06 Bratislava

                                    Bratislava, 12.4.2021

Vážený pán predseda vlády,

pandémia vstúpila do života každého z nás. V tomto ťažkom a dlhom období naša spoločnosť bytostne závisí od vedy a od slovenskej vedeckej a odbornej komunity, ktorá prináša potrebné nové poznatky o vakcinácii, liečbe, medicínskej diagnostike, šírení infekcie, sociálnych a ekonomických dopadoch krízy, či prognózach vývoja. Pomáha tak zmierňovať dopady pandémie na zdravie občanov, bolestivé straty blízkych, stratu sociálno-ekonomického zázemia či živobytia, a nemožnosť plnohodnotného vzdelávania.

Aj prácu z domu môžeme vykonávať vďaka moderným technológiám, ktoré sú výsledkom práce vedcov, výskumníkov, inžinierov a informačných technikov. Vďaka spoločenským vedcom vieme, ako sa mení záujem našich obyvateľov o očkovanie a ako pandémiu prežívajú naši obyvatelia. Pri liečbe a ochrane zdravia a života sa spoliehame na lekársky a zdravotnícky personál, na medicínske a prírodné vedy. Bez vedy a vedcov by sme nemali k dispozícii očkovacie látky, ktoré sú najúčinnejším nástrojom v boji proti pandémii. Veda nás posúva dopredu, pomáha nám žiť a chrániť zdravie, pomáha nám zvládať sociálne, psychologické a zdravotné dôsledky pandémie.

Slovenské vedkyne a vedci, doma aj v zahraničí, dobrovoľne pomáhajú pri riešení výziev, ktoré kríza priniesla do našich životov a to aj napriek tomu, že veda a výskum nie sú na Slovensku financované rovnako štedro ako vo väčšine krajín EÚ.

Preto je pre nás absolútne neprijateľné, ak ktorýkoľvek člen vlády nielenže spochybňuje prácu vedcov či vedeckých inštitúcií, ale ich aj bezdôvodne uráža, útočí na nich a osočuje ich. Od začiatku pandémie vedci nad rámec svojich pracovných povinností reagovali na aktuálnu situáciu a nové výzvy, pripravovali podklady pre opatrenia, vyhodnocovali ich efekty a navrhovali riešenia. Slovenskí vedci postupovali vždy profesionálne, zodpovedne, apoliticky, dodržujúc zákony a etické princípy. Tak, ako je to štandardné vo všetkých moderných, kultivovaných a politicky vyspelých krajinách. Presne v tomto duchu, na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva, pracovali aj kolegovia zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej akadémie vied na vyhodnocovaní kvality neregistrovanej vakcíny. 

Vážený pán predseda vlády, v tomto otvorenom liste Vás vyzývame, aby ste sa v mene Vlády Slovenskej republiky ospravedlnili za nevhodné a neprijateľné vyjadrenia člena Vašej vlády, ministra financií, na adresu slovenských vedcov a vedeckých inštitúcií, ktoré sa dotýkajú nielen ich cti, ale aj dobrého mena Slovenskej republiky. Žiadame Vás zároveň o verejnú ochranu vedcov, ktorí sa v dôsledku vystupovania ministra financií stali terčom nenávistných, agresívnych a život ohrozujúcich prejavov. 

Na celom svete je zvykom, že rokovania o zdravotnej stránke pandémie sa vedú doma aj v zahraničí za prítomnosti zástupcov na to kompetentných rezortov. Rozumieme delikátnosti deľby kompetencií, ale uvítali by sme, keby ste sa svojou autoritou zasadili o všeobecné akceptovanie novej situácie a nového rozdelenia úloh vo vláde. Žiadame Vás zároveň, aby ste z pozície predsedu vlády urobili všetko pre to, aby sa dodržiavali pravidlá pri presadzovaní opatrení na zvládnutie pandémie a bola zabezpečená ich kontrola. Žiadny pragmatizmus  nemôže ospravedlniť neetické správanie a hrubé porušovanie noriem slušného správania. 

Vážený pán predseda vlády, veríme, že svojou autoritou pomôžete aj naďalej udržať úspešnú spoluprácu štátnej správy a vedeckej komunity v prospech spoločného cieľa. V neposlednom rade Vás tiež žiadame, aby ste naplnili prísľub pokojného a zodpovedného vládnutia, ktorý si do vienka vložila Vaša nová vláda. 

Iniciatíva Veda pomáha – COVID-19 

Podpísaní signatári:

Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.   – hovorca iniciatívy Veda pomáha – COVID-19
Doc. Ing. MUDr. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH  
Pavol Čekan, PhD.
Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.


Doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD.
Mgr. Andrej Belák, PhD.
PhDr. Fedor Blaščák
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
Ing. Ivan Bošňák
MUDr. Peter Breier
Doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. MPH
RNDr. Vladimír Burjan
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
RNDr. Eva Capková, PhD. 
Prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
Doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Tomáš Hellebrandt, MSc., MA.
MUDr. Richard Imrich, DrSc.
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Ing. Peter Lednický
Mgr. Vladimír Leksa, PhD. 
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.

Ľubomír Lintner
Ing. Ivan Mikloš, Dr. h. C.
Mgr. Daniel Nagaj, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Nosál, PhD. 
Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Mgr. Ľudovít Ódor
MUDr. Monika Palušková (v mene Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska)
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 
Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
PhDr. Stanislava Segečová
Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 
Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Ing. Peter Škodný
Ing. Michal Štofko, PhD.
Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc. 
Mgr. Martin Šuster, PhD.
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
MUDr. Kristína Visolajská
MUDr. Peter Visolajský
Mgr. Zuzana Zimenová
JUDr. Peter Zmeko


Foto – Tomáš Benedikovič