Seniori by pri rozhodovaní o očkovaní uvítali pomoc všeobecných lekárov

Senior pri rozhodovaní o očkovaní
Senior pri rozhodovaní o očkovaní

Bratislava, 12. mája 2021 – Seniorom nad 60 rokov by pri rozhodovaní o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 najviac pomohla možnosť poradiť sa. Až 68 % respondentov hovorí, že sa so svojím všeobecným lekárom o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 nerozprávali. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre iniciatívy Kto pomôže Slovensku a Veda pomáha – Covid 19. 

Reprezentatívny prieskum Očkovanie seniorov prebiehal v období 19.4. až 26.4. 2021 prostredníctvom telefonických rozhovorov. Prieskum na vzorke 800 ľudí vo veku nad 60 rokov bol reprezentatívny vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie a región.

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO pre iniciatívy Kto pomôže Slovensku a Veda pomáha – Covid 19 je už zaočkovaných alebo registrovaných na očkovanie 67 % ľudí nad 60 rokov. V počte zaočkovaných, podľa výpovedí respondentov, vedie Bratislavský kraj, kde vakcínu dostalo 72,7 % opýtaných, celoslovenský priemer sa pohybuje na úrovni 57,5 %.

Motivácie nerozhodnutých 

Skupina nezaočkovaných a nezaregistrovaných opýtaných by pri rozhodovaní o očkovaní najviac uvítala možnosť poradiť sa (29,2 %). Dnes tento rozhovor prebieha najmä v rodinách. Až 63,5 % všetkých seniorov sa o očkovaní rozpráva s najbližšími príbuznými. K ďalším motivátorom patrí pomoc pri registrácii (27,8 %) a odvoz na očkovanie (22,8 %).  

Rozhodujúcim momentom je pre seniorov možnosť dať sa zaočkovať priamo u svojho všeobecného lekára. Deklaruje to 50,6 % zo skupiny nezaočkovaných a neregistrovaných opýtaných. „Názory respondentov poukazujú na kľúčovú úlohu všeobecného lekára, ktorý vie o chronických ochoreniach pacienta a vie mu pomôcť vyhodnotiť prínosy a riziká očkovania. Napriek tomu, že lekári hovoria, že vo všeobecnosti chronické ochorenie je dôvodom zaočkovať sa, seniori predsa len potrebujú konzultovať svoju špecifickú situáciu. Veľmi by pomohlo zapojenie všeobecných lekárov do procesu rozhodovania o očkovaní a chceli by sme povzbudiť kompetentné orgány, aby hľadali spôsoby ako to zabezpečiť,“ vysvetľuje Martin Šuster z Veda pomáha – Covid 19.

Najsilnejším argumentom, ktorý presvedčil váhajúcich seniorov je ochrana vakcín voči ochoreniu a eliminácia ťažkého priebehu ocenenia.

Bariéry v očkovaní

Seniori potrebujú intenzívnu pomoc pri registrácii. V skupine nad 70 rokov až 79 percentám pomohli pri registrovaní príbuzní či iné okolie. Najväčšou bariérou u tých, ktorí stále nie sú registrovaní ani očkovaní, sú ich iné závažné ochorenia a celková nedôvera k vakcínam. Seniori pritom najviac dôverujú vakcíne od spoločností Pfizer/Biontech.„Keďže stav vakcinácie na celom Slovensku ukazuje, že pre elimináciu respektíve radikálne zníženie zdravotných komplikácií, hospitalizácií a úmrtí treba posilniť zaočkovanosť seniorov a zraniteľných skupín, pozreli sme sa v prieskume podrobne, na čo sa treba zamerať. Ukazuje sa, že komunikácia o účinnosti a bezpečnosti vakcín sa deje najmä na sociálnych sieťach, ktoré ku skupine seniorov prenikajú len obmedzene alebo sprostredkovane. Preto pre zvýšenie dôvery vo vakcíny by bolo treba posilniť komunikáciu o potrebe, účinnosti a bezpečnosti vakcín prostredníctvom TV a tradičných médií. Z dát prieskumu vyplýva, že seniori zo všetkých médií najviac sledujú televízie. Pozerá ich až 88,3 percent opýtaných. Rovnako je dôležité priblížiť očkovanie seniorom či už posilnenými očkovacími tímami alebo prístupnosťou očkovania v menších centrách,“  hovorí Michaela Benedigová z tímu Kto pomôže Slovensku.  

Prieskum vznikol vďaka spolupráci iniciatívy Veda pomáha – Covid 19 a tímu Kto pomôže Slovensku, ktoré sa spojili pri projekte #zaockujemsa. Ten pomáha v šírení objektívnych informácií najmä medzi zamestnávateľmi. Kampaň prináša skúsenosti s očkovaním mnohých lekárov, záchranárov, zdravotných sestier či zamestnancov ZSS. #zaockujemsa pripravilo niekoľko edukatívnych materiálov a videí, ktoré do dnešného dňa si stiahlo a využíva viac ako 500 firiem. Všetky materiály sú dostupné na zaockujemsa.sk a Facebook profil https://www.facebook.com/zaockujemsa

Kampaň #zaockujemsa prebieha len vďaka dobrovoľníkom zo spoločností Barney, Curaprox, JANDL, HKV Law Firm, Profesia, Provocation Bureau a Seesame. 

O prieskume:

Reprezentatívny prieskum Očkovanie seniorov prebiehal v období 19.4. až 26.4. 2021 prostredníctvom telefonických rozhovorov. Prieskum na vzorke 800 ľudí vo veku nad 60 rokov bol reprezentatívny vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie a región. Na metodológii prieskumu sa podieľali: Jana Lindbloom, Martin Šuster a Michal Vašečka. 

Viac informácií pre médiá

Michaela Lukovičová

lukovicova@seesame.com

+421 907 627 189