Verejné vyhlásenie iniciatívy Veda pomáha – COVID-19 k verejným protestom proti vedcom a odborníkom

Iniciatíva slovenských vedcov a odborníkov Veda pomáha – COVID-19 odsudzuje neohlásené a agresívne protesty proti vedcom, lekárom a odborníkom v mieste ich bydliska a verbálne vyhrážky, ktoré prekračujú hranice slušnosti a ohrozujú bezpečie ich rodín. Takéto správanie považujeme za hanebný útok na ľudí, ktorí si v dnešnej situácii zaslúžia našu vďaku a úctu, a ktorý môže viesť k stupňovaniu napätia v našej spoločnosti. Odsudzujeme akékoľvek formy zastrašovania a prejavy násilia smerujúce k vedcom a odborníkom a  vyzývame políciu a ďalšie kompetentné orgány verejnej moci, aby neadekvátne prejavy hrubosti potlačili už v zárodkoch, lebo nečinnosť môže viesť k ešte agresívnejším prejavom. 

Vedecká a odborná diskusia medzi vedcami a odborníkmi je prirodzenou súčasťou hľadania pravdy a je založená na vzájomnom rešpekte a na podložených argumentoch.  Ani prípadné vedecké omyly, ak sa udejú v dobrej viere, nie sú a nemôžu byť dôvodom na prekročenie hranice slušného správania. Nezabúdajme, že vedci a odborníci na Slovensku majú len poradnú rolu a akékoľvek rozhodnutia, či nariadenia, sú v rukách politikov, ktorých sme si ako krajina spoločne zvolili.