Odporúčanie Iniciatívy Veda Pomáha – COVID-19 k očkovaniu detí

S otvorením školského roku sa výrazne zvýšia kontakty medzi deťmi. Mnohí rodičia stále zvažujú, či je vhodné zaočkovať svoje deti. Iniciatíva Veda Pomáha – COVID-19 by im chcela pri tomto rozhodovaní pomôcť:

  • Vakcíny proti ochoreniu Covid-19 sú pre vekovú skupinu 12-18 rokov vysoko účinné a bezpečné. Výhody očkovania podľa súčasných poznatkov prevažujú nad rizikami aj v tejto vekovej skupine a deťom/rodičom očkovanie zodpovedne odporúčame.
  • Celkovo sú zaznamenané nežiaduce účinky po očkovaní proti Covid-19 medzi deťmi mimoriadne zriedkavé, obzvlášť ak sa dodrží odporúčanie niekoľkodňového pokoja a vyhýbanie sa nadmernej fyzickej záťaži po očkovaní.
  • Naopak, riziká ťažkého priebehu ochorenia Covid-19 a dlhodobé následky u detí sú síce pomerne malé, avšak nie zanedbateľné.
  • Očkovanie chráni nielen pred samotným ochorením Covid-19, ale aj pred post-kovidovými následkami ako sú dlhodobá únava, bolesti hlavy, zadýchavanie, búšenie srdca, ale aj závažnými následkami s názvom multisystémový zápal MIS-C (PIMS-TS).
  • Čistý benefit očkovania je u detí nižší než u dospelých – najmä seniorov a ľudí so závažnými ochoreniami. Verejné inštitúcie by mali sústrediť svoje úsilie na očkovanie práve týchto skupín a ponechať očkovanie detí na rozhodnutie ich rodičov.
  • Mládež vo veku 12-18 rokov, na rozdiel od menších detí, výrazne prispieva k šíreniu nákazy. Obzvlášť odporúčame očkovanie tínedžerom, ktorí majú súrodencov novorodencov, resp. malé deti, a príbuzných s vážnymi ochoreniami (napr. po transplantácii orgánov, s autoimunitnými poruchami či nádorovými ochoreniami a mnohými ďalšími).
  • Ministerstvu školstva odporúčame, aby minimalizovalo dopady pandémie na deti a ich vyučovací proces. Nie sú pádne medicínske a epidemiologické dôvody pre dištančné vzdelávanie zaočkovaných žiakov alebo žiakov po prekonaní Covidu-19, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými spolužiakmi. Školská dochádzka týchto detí by už nemala byť vážnejšie obmedzovaná.