Verejná výzva iniciatívy vedcov a odborníkov Veda pomáha – COVID-19 – November 2021

Epidemická situácia na Slovensku sa neustále zhoršuje a naďalej očakávame nárast počtu
hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Už dnes je ochromené bežné fungovanie nemocníc, čo
postihuje celú našu spoločnosť. Sme na hranici kapacity – počet lekárov a zdravotníkov sa oproti
minulej vlne dokonca znížil a zároveň sú oveľa viac vyčerpaní. Našou prioritou musí byť rozloženie
náporu na naše nemocnice v čase a zníženie vrcholu tejto vlny.

V tejto situácii podporujeme návrhy konzília odborníkov z 5.11.2021 na úpravu epidemických
opatrení. Návrhy na jednej strane sprísňujú opatrenia pre tú skupinu, ktorá je počas tejto vlny
najohrozenejšia a tvorí väčšinu hospitalizovaných. Sú to predovšetkým tí, ktorí nie sú pred infekciou
imunizovaní – doteraz neprekonali ochorenie COVID-19, ani sa proti nemu nedali zaočkovať. Na
druhej strane ich čiastočne uvoľňujú pre ostatných primerane ich nižšiemu riziku. Tieto zmeny
opatrení by umožnili poskytovanie služieb v obmedzenom režime v celej našej krajine a pomohli by
mnohým ekonomicky prežiť. Varujeme pred skĺzavaním k hľadaniu vinníkov medzi obeťami. Dáta
nepotvrdzujú, že k preťaženosti nemocníc nadmerne prispievajú ľudia zo sociálne zraniteľných
skupín.

Za kľúčové považujeme očkovanie treťou dávkou vakcíny a oceňujeme možnosť preočkovať sa pre
všetkých, ktorí boli zaočkovaní pred viac ako 6 mesiacmi. Podľa vedeckých štúdií hladina protilátok
klesá rýchlejšie u starších, a ochrana proti infekcii delta variantom je po tretej dávke vakcíny v
priemere viac ako 90%
.

Vakcinácia je zatiaľ náš najúčinnejší spôsob ochrany voči vírusu SARS-CoV-2. Je to naša cesta späť do
normálneho života. Dánsko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko a ďalšie štáty s vysokou
zaočkovanosťou najmä najstarších vekových skupín už dnes znovu žijú normálny život. V Rusku,
Bulharsku alebo Rumunsku, kde je zaočkovanosť výrazne nižšia, kolabujú nemocnice, zomierajú
stovky ľudí denne a ekonomika, kultúra a celá spoločnosť trpia.

Slovensko je medzi týmito dvoma pólmi, máme zaočkovanú približne polovicu obyvateľov. Práve
dáta zo Slovenska však podávajú jasný dôkaz o účinnosti vakcín. Väčšina hospitalizovaných a
pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti je nezaočkovaných a tá menšina zaočkovaných
pacientov má vyšší vek a dlhodobo horší zdravotný stav. Účinnosť vakcín potvrdzuje aj nízky počet
hospitalizácií a úmrtí v krajinách s vysokou zaočkovanosťou. Zdravotné dôvody pre nezaočkovanie sú
extrémne zriedkavé.
Ak máte obavy sa zaočkovať kvôli Vášmu zdravotnému stavu, konzultujte s
viacerými lekármi vo Vašom okolí, či sú Vaše obavy naozaj opodstatnené. Je pravdepodobné, že
vakcína je pre Vás nepomerne bezpečnejšia ako samotná infekcia
, ktorej sa môžete počas tretej vlny
vystaviť.

Odporcovia vakcín argumentujú, že v krajinách s vysokou zaočkovanosťou je v nemocniciach aj veľa
očkovaných. Je to pravda a je to logické. V týchto krajinách je totiž nezaočkovaných ľudí oveľa menej
a veľa z nich je už imúnnych po prekonaní ochorenia. Naopak, medzi zaočkovanými sú aj takí jedinci,
ktorí majú oslabenú alebo nedostatočnú imunitu, a práve tí sa stávajú pacientmi v nemocniciach.
Tento paradox sa dá jednoducho vysvetliť na príklade dopravných nehôd, kde na cestách zomiera pri
dopravných nehodách množstvo ľudí, ktorí majú zapnuté bezpečnostné pásy. Nie je to dôkaz
neúčinnosti pásov – ak by ich mali zapnuté všetci, všetky úmrtia by boli so zapnutými pásmi, ale
celkovo by sme ich mali oveľa menej.

Aby sme Slovensko ochránili pred kolapsom zdravotníctva a ďalšej vlny odvrátiteľných úmrtí (nielen
na COVID-19), vyzývame všetkých na dodržiavanie platných protiepidemických opatrení a tých,
ktorí sa doteraz nezaočkovali, aby tak urýchlene spravili. Zároveň prosíme tých, ktorí sa už
zaočkovali dávnejšie a príde im pozvánka, aby sa nechali preočkovať treťou dávkou vakcíny.
Prispejme tak všetci spoločne k tomu, aby naša cesta von z pandémie bola čo najkratšia a
nasledujme to, čo sa osvedčilo vo svete ako skutočné východisko.