Stanovisko iniciatívy Veda Pomáha – Covid-19 k verejnej podpore Petrovi Sabakovi, zdravotníkom a vedcom

Lekára Petra Sabaku opakovane na sociálnych sieťach urážlivo napadli poslanci Uhrík a Mazurek v súvislosti s jeho vyjadreniami a odporúčaniami k riešeniu pandémie Covid-19. Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. na oboch podal žalobu vo veci ochrany osobnosti proti ohováraniu. 

Dobrovoľníci a aktivisti z iniciatívy Kto pomôže Slovensku zorganizovali pre Petra Sabaku  zbierku na pokrytie nákladov na  súdne spory súvisiace s podanou žalobou. Cieľová suma 10 000 eur sa vyzbierala už prvý deň a nakoniec bola skoro dvojnásobne prekročená. Prispelo viac ako tisíc darcov. Dr. Sabaka vopred oznámil, že prípadné odškodné zo súdnych sporov, ako aj výnos zo zbierky nad rámec nákladov, venuje na dobročinné účely.

Iniciatíva Veda Pomáha – Covid-19 vníma útok extrémistických politikov na nášho kolegu nielen ako osobný útok, ale najmä ako súčasť programových útokov na lekárov, vedcov a odborníkov, ktorí sa snažia pomôcť potlačiť súčasnú pandémiu. Podobným útokom, proti ktorým sa bolo potrebné brániť právnymi krokmi, čelí aj Pavol Čekan a ďalší členovia našej iniciatívy. Ďalšie svedectvá o slovnom napádaní a agresivite v týchto dňoch prinášajú najmä lekári a zdravotníci v nemocniciach a ambulanciách, ktorí nás aj počas pandémie liečia a zachraňujú naše životy.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí prispeli na právnu obranu Dr. Sabaku. Povzbudzuje nás, že sa tak rýchlo našlo tak veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Možno Vás nie je tak vidieť, lebo sa správate slušne, ale ste pripravení konať. Ďakujeme Vám.

Ďakujeme iniciatíve Kto pomôže Slovensku a ďalším aktivistom, ktorí zorganizovali zbierku na podporu doktora Sabaku. Ďakujeme tiež právnikom, ktorí ho zastupujú.

A samozrejme ďakujeme aj Petrovi Sabakovi za odvahu pustiť sa popri jeho náročnej práci lekára, vedca a učiteľa aj do takýchto nákladných a únavných sporov. Veríme, že naše súdy budú rozhodovať rýchlo a spravodlivo.

Vyjadrujeme podporu aj všetkým ostatným vedcom a lekárom, ktorí sú verejne napádaní. Mnohí z nich sú tak vyťažení bojom proti pandémii, že už nemajú čas ani energiu brániť sa zákerným klamstvám a osobným útokom na internete alebo verejnosti. Nenávistné vyhrážky a napádanie vedcov a zdravotníkov považujeme za neprijateľné. Prispievajú k ďalšej polarizácii spoločnosti a ešte zhoršujú ťažké obdobie, ktorým naša krajina práve prechádza.