Vyhlásenie iniciatívy Veda pomáha – COVID-19 k zavedeniu očkovacej povinnosti na Slovensku

V čase epidémie je najzraniteľnejším miestom spoločnosti zdravotná starostlivosť. Krajina s dobre fungujúcim zdravotníctvom má väčšiu šancu prekonať vlnu epidémie s čo najmenšími následkami na zdravie a životy občanov, a zároveň na ekonomiku, vzdelávanie, kultúru a celkový chod spoločnosti. COVID-19 je mimoriadne nákazlivé ochorenie, často smrteľné alebo s dlhotrvajúcimi následkami.

Súčasná pandémia obnažila, že slovenský zdravotný systém nie je na krízovú situáciu pripravený. Nemocnice pod náporom ťažko chorých pacientov kolabujú a jediné, čo ich drží nad vodou, je vytrvalosť a statočnosť našich lekárov a zdravotníkov. Tí sú dlhodobo podfinancovaní, tlak na nich je obrovský a dlhotrvajúci. Momentálne to majú o to ťažšie, že starajúc sa o ťažko chorých vedia, že sa tomu dalo u väčšiny pacientov predísť očkovaním. 

Za necelý rok bolo zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny viac ako štyri miliardy ľudí, čo je viac ako polovica ľudstva. Skúsenosti jednoznačne ukazujú, že prínosy očkovania výrazne prevyšujú riziká z možných nežiaducich účinkov. Vakcíny zásadne znižujú nutnosť hospitalizácie a zachraňujú životy infikovaných.

Na Slovensku je zaočkovaná polovica dospelých, čo je veľmi málo na to, aby sme pandémii čelili efektívne. Viac ako 80% hospitalizovaných pacientov, ale aj tých v najťažšom stave a napokon aj obetí je nezaočkovaných. Navyše trpia a zomierajú aj pacienti, ktorí sa do preťažených nemocníc nedostanú s inými ochoreniami.

Ak sa budeme správať obozretne, dodržiavať pandemické opatrenia a budeme k sebe vzájomne ohľaduplní, epidemická a aj spoločenská situácia u nás sa zlepší. Krátkodobo nám pomôže, ak všetci obmedzíme svoje kontakty. Tým sa spomalí šírenie infekcie. 

Dlhodobé riešenie prináša iba úplné očkovanie. Vakcína významne eliminuje šírenie nákazy a znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia. Pre zaočkovaných sa COVID-19 stáva ďalším sezónnym respiračným ochorením aj so svojimi rizikami. Vakcináciou si výrazne zvýšime šancu na to, aby sme predišli kolabujúcim nemocniciam, ďalším lockdownom, zatváraniu škôl, krúžkov, divadiel, koncertov, reštaurácii a ďalších služieb.

Zodpovedne sa ale musíme správať všetci, nezaočkovaní aj zaočkovaní. Samotná vakcína nás pred infekciou nechráni úplne.

Odporúčame vláde Slovenskej republiky po vzore Rakúska a Grécka zaviesť aj na Slovensku očkovaciu povinnosť pre vybrané skupiny obyvateľstva. Inými prostriedkami sa nepodarilo zabezpečiť dostatočný záujem medzi obyvateľmi o očkovanie a protiepidemické opatrenia často vinou slabnúcej ochoty ich dodržiavať nemajú potrebný dosah na zlepšenie epidemickej situácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Štát by mal zároveň prevziať zodpovednosť za vážne nežiadúce účinky z očkovania a zaručiť postihnutým zaočkovaným adekvátne odškodnenie.

Tým občanom, ktorí boli zodpovední a zaočkovali sa, odporúčame, aby sa hneď ako to bude pre nich možné, zaočkovali aj treťou dávkou. Tretia dávka výrazne posilňuje imunitnú odpoveď organizmu a pomáha chrániť sa pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia počas zimných mesiacov, keď je hrozba šírenia najväčšia. Pomôže nám skrátiť nielen prebiehajúcu vlnu, ale zároveň nás to pripraví na nové dominantné varianty vírusu, ktoré môžu byť ešte nákazlivejšie.

Odporúčame taktiež, podobne ako v iných krajinách, skrátiť minimálnu dobu, po ktorej možno podať tretiu dávku, najmä pri jednodávkovej vakcíne. Prvé dávky môže potrebovať aj veľká skupina tých, ktorí boli infikovaní počas predchádzajúcich vĺn, a budú vystavení väčšej hrozbe infekcie po príchode nového variantu koronavírusu. 

Taktiež žiadame aj o výrazné zvýšenie očkovacích kapacít, aby bolo očkovanie pre občanov ľahko dostupné v dôstojných podmienkach, a to aj pre skupiny s nízkou digitálnou gramotnosťou alebo obmedzenou mobilitou. Veľmi dôležitá je dostupnosť vakcinácie bez registrácie vo všetkých očkovacích centrách a navýšenie aktivity výjazdových vakcinačných jednotiek. Počas najbližších týždňov sa uvoľní očkovanie treťou dávkou pre veľké skupiny obyvateľstva, čo bude vyžadovať adekvátne kapacity očkovacích centier aj počas obdobia vianočných sviatkov. Bez splnenia týchto predpokladov by praktická realizácia akejkoľvek očkovacej povinnosti bola technicky nemožná, čo by viedlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie a zároveň strate dôvery obyvatelstva v schopnosť štátnych inštitúcií nastaviť efektívne protiepidemické opatrenia.

Napokon vyzývame politických predstaviteľov Slovenska, aby išli obyvateľom Slovenska príkladom a zaočkovali sa, a aby nespochybňovali vakcináciu. Politici majú možnosť ľuďom vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité, aké výhody našej spoločnosti prináša, a vyvracať hoaxy a konšpiračné teórie, ktoré očkovanie brzdia a preto odďaľujú náš návrat do funkčnej spoločnosti.